Kommunikation har alltid varit viktig för militären. Med dagens tekniska utveckling är betydelsen av kommunikationsförmåga stor. Här har Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, en nyckelroll.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands.

FMTIS är Försvarsmaktens nätoperatör med ansvar för försvarets eget nät för tele- och datatrafik. Ansvaret omfattar hela kedjan, från anläggningar och transmissions- och bärarnät till applikationer, servrar och datorer. Arbetet sker  på strategisk, operativ och taktisk nivå.

Förbandet är ständigt insatt och verkar i fred, kris och krig. FMTIS har över 1 800 medarbetare och finns på mer än 30 orter runt om i landet.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 800
Så har vi räknat
Karta