IT-försvarsförbandet

IT-försvarsförbandet, ITF, har till uppgift att skydda Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp samt att upprätthålla hög IT-säkerhet inom myndigheten.

Medarbetare framöver datorskärm.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Vårt arbete består av såväl förebyggande säkerhetsarbete som intrångsdetektering och bevakning av andra nationer och aktörer. För att effektivt kunna motverka attacker behövs dessutom insikt i olika typer av angreppsmetoder.

Förbandets anställda är noggrant utvalda och kännetecknas av hög teknisk kompetens. Utbildning och kompetensutveckling ges stort utrymme eftersom IT-säkerhetsområdet är både kunskapsintensivt och i ständig förändring.

Inom IT-försvarsförbandet finns funktionen Computer Emergency Response Team, CERT, som hanterar IT-säkerhetsincidenter i Försvarsmakten samt analyserar och föreslår förbättringar i myndighetens verksamhet utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

Vill du jobba inom ITF?

Kontakta rekryteringsfunktionen på rekrytering-itf@mil.se för mer information eller skicka ditt CV samt personligt brev direkt.  

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27