IT-försvarsförbandet, ITF, har till uppgift att försvara Försvarsmaktens infrastruktur för informations- och ledningssystem mot angrepp. De arbetar också för att upprätthålla en god IT-säkerhet i myndigheten.

Arbetet består av både förebyggande säkerhetsarbete som intrångsdetektering och bevakning av andra nationer och aktörer. För att effektivt kunna motverka attacker behövs även insikt i olika typer av angreppsmetoder.

Inom ITF finns också Försvarsmaktens Computer Emergency Response Team, CERT, som hanterar och analyserar IT-säkerhetsincidenter och föreslår förbättringar i systemen utifrån ett informationssäkerhetsperspektiv.

Personalen som arbetar i ITF är noga utvald och har hög teknisk kompetens och ett brinnande intresse för IT-säkerhetsfrågor.

IT-försvarsförbandet, ITF, tillhör FMTIS rent organisatoriskt men är ett eget krigsförband.

Vill du jobba inom ITF?

Kontakta rekryteringsfunktionen på rekrytering-itf@mil.se för mer information eller skicka ditt CV samt personligt brev.  

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 800
Så har vi räknat