Systemenheten

Systemenheten har ansvar för teknik och materiel i Försvarsmaktens fasta ledningssystem. Enheten arbetar även med teknisk och infrastrukturell design och arkitektur av den försvarsmaktsgemensamma informationsinfrastrukturen.

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Till de fasta ledningssystemen räknas exempelvis sensoranläggningar och Försvarsmaktens telenät (FTN).

Systemenheten ansvarar för att den tekniska utrustningen har rätt status, kopplar samman Försvarsmaktens olika nät och ansvarar för förvaltning av Försvarsmaktens e-postsystem.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27