Systemenheten

Systemenheten är det enhet som är tekniskt ansvarig för all materiel i Försvarsmaktens fasta ledningssystem. Till de räknas exempelvis Försvarets telenät (FTN), sensor- och radioanläggningar, larm- och övervakningssystem samt strömförsörjnings- och vädertjänstsystem. Man tar alltså hand om och håller ordning på den utrustning som finns i våra anläggningar.

Martina Fransson är nätverksoperatör på FMTIS i Arboga. På NOC, Network Operations Center, ansvarar de för närverk och LAN på alla orter.
Martina Fransson är nätverksoperatör på FMTIS i Arboga. På NOC, Network Operations Center, ansvarar de för närverk och LAN på alla orter.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Enheten ansvarar för verksamhetsnära förvaltning under vidmakthållandefasen för överenskomna ledningssystem vilket innebär att man har ansvar för att inventera, dokumentera och följa upp materielens status och omsättningsbehov.

Man har också det tekniska och infrastrukturella designansvaret för Försvarsmaktens IT-infrastruktur. Det innebär också ett ansvar för förvaltning av merparten av den gemensamma informationsinfrastrukturen i Försvarsmakten samt förvaltning av Försvarsmaktens e-postsystem.

Systemenheten producerar och avbrottshanterar också förbindelser i Försvaret telenät, FTN. Det betyder att man kopplar samman olika system i nätet fjärrmässigt via Försvarsmaktens IP-nät och ansvarar för kontakterna med nätanvändarna vid planerade avbrott.

Försvarsmaktens teletekniska anläggningar och dess utrustning behöver ofta byggas om och byggas ut. Enheten projektleder dessa utbyggnationer och ser till att gällande regelverk följs. Här samarbetar man bland annat med Försvarets materielverk och försvarsindustrin.

Utöver dessa uppgifter stödjer enheten också FMTIS tekniska chef i ledning, styrning och uppföljning av systemvärdighet för tekniska ledningssystem som är överlämnade till FMTIS för drift.

Spetskompetenser inom olika områden

På enheten arbetar bland annat systemingenjörer, ingenjörer inom samband och informationssystem, produktionsingenjörer och systemledare.

Enheten leds ifrån Hästveda och har personal på ytterligare 17 orter.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat