Driftenheten

Driftenheten ansvarar för några av FMTIS centrala uppgifter; att utöva funktionen som Försvarsmaktens nätoperatör, övervaka och hantera problem och incidenter samt utföra underhålls- och fjärravhjälpande åtgärder i Försvarsmaktens IT- och telekommunikationssystem.

Medarbetare samtalar i Försvarsmaktens servicedesk.
Medarbetare samtalar i Försvarsmaktens servicedesk.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Driftenheten ansvarar för de driftcentraler för IT och telekommunikationer som hanterar incidenter, problem och förändringar och som driftleder och övervakar exempelvis sensorkedjan, Försvarets telenät (FTN) samt Försvarsmaktens satellitkommunikationer (Satkom).

Försvarsmaktens larmcentral som tar emot larm från Försvarsmaktens larmade anläggningar och byggnader är även den under Driftenhetens ansvar. Här administrerar man även alla in- och utpasseringar vid Försvarsmaktens övervakade anläggningar.

När Försvarsmaktens anställda kontaktar myndighetens interna Servicedesk är det till Driftenheten de kommer. Här tar man emot och hanterar felanmälningar i IT-systemen, beställningar av IT-utrustning samt ger användarstöd.

Driftenheten ser till att Försvarsmakten centralt, dess förband och garnisoner får det stöd inom IT- och teleområdet som de behöver genom att produktionsplanera och följa upp arbetet hos förbandets genomförandeenheter som i sin tur utför arbetet på plats.

Stor andel civil personal

På Driftenheten arbetar bland annat supporttekniker, driftoperatörer, systemtekniker, produktionsplanerare, produktionsledare med mera. 

Driftenheten leds från Arboga och har verksamhet på tio orter i Sverige. Huvuddelen av personalen finns i Örebro, Enköping, Bålsta och Stockholm.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat