Driftenheten

Driftenheten genomför teknisk bevakning - och driftövervakning samt genomför underhåll- och fjärravhjälpande åtgärder inom Försvarsmaktens strategiska nät som är en förutsättning för Försvarsmaktens ledningsförmåga.

Medarbetare samtalar i Försvarsmaktens servicedesk.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

FMTIS driftenhet ansvarar för Försvarsmaktens centrala servicedesk och tar emot felanmälningar ifrån förband och andra användare av systemen.
Driftenheten utövar även funktionen Försvarsmaktens nätoperatör.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27