Genomförandeenheterna

Förbandet har fem genomförandeenheter som bland annat utför förebyggande och avhjälpande underhåll på Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor- och fältsystem runt om i landet.

Medarbetare reparerar utrustning.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Enheterna utför även drift och underhåll samt deltar i projektering och utbyggnad av tekniska bevakningssystem. Genom så kallade systemstödsresor stödjer enheternas tekniska personal Försvarsmaktens internationella insatser på plats i annat land.

På genomförandeenheterna finns förbandets tekniska systemoperatörer som bemannar Försvarsmaktens stridsledningscentraler och sjöledningscentraler.

Norr

Förutom uppgifterna ovan utgör Genomförandeenhet Norr även central verkstad för CBRN-utrustning (kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär utrustning). Enheten stödjer Försvarsmaktens verksamhet i Militärregion Norr och leds från Boden.

Mitt

Genomförandeenhet Mitt stöttar Försvarsmaktens verksamhet i Militärregion Mitt och leds från Enköping.

Stockholm

Stöttar Försvarsmaktens verksamhet i stockholmsområdet. Genomförandeenhet Stockholm leds från Stockholm.

Väst

Genomförandeenhet Väst sköter förutom ovan uppgift även drift och underhåll av medicinteknisk utrustning och undervattenssystem. Enheten stöttar Försvarsmaktens verksamhet inom Militärregion Väst och leds från Skövde.

Syd

Genomförandeenhet Syd stöttar Försvarsmaktens verksamhet i Militärregion Syd och leds från Karlskrona.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Yrkesofficerare: 143
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 2
  • Civilanställda: 1223
  • Reservofficerare: 27