Genomförandeenheterna

Förbandet har fem genomförandeenheter som utför förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet.

Medarbetare reparerar utrustning.
Medarbetare reparerar utrustning.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens telenät, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem är en huvuduppgift för genomförandeenheterna. En annan är installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.

Enheternas personal utför även dessa arbetsuppgifter inom ramen för Försvarsmaktens internationella insatser utomlands.

På genomförandeenheterna finns förbandets tekniska systemoperatörer som bemannar Försvarsmaktens stridsledningscentraler. Sjöledningscentralerna bemannas av systemingenjörer.

Huvuddelen av genomförandeenheternas personal är driftingenjörer, drifttekniker samt teleingenjörer. Men det finns även systemledare, materielhandläggare och produktionsplanerare.

Norr

Förutom uppgifterna ovan utgör Genomförandeenhet Norr även central verkstad för CBRN-utrustning (kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär utrustning). Enheten stödjer verksamheten i Militärregion Norr och leds från Boden. Verksamhet finns på orterna Boden, Luleå, Umeå, Arvidsjaur samt Härnösand.

Mitt

Genomförandeenhet Mitt stöttar Försvarsmaktens verksamhet i Militärregion Mitt och leds från Enköping. Verksamhet finns på orterna Enköping, Arboga, Kungsängen, Väddö, Berga, Muskö samt Visby.

Stockholm

Genomförandeenhet Stockholm stöttar Försvarsmaktens verksamhet i Stockholmsområdet och leds från Stockholm. Verksamhet finns på orterna Bålsta, Uppsala och Stockholm.

Väst

Genomförandeenhet Väst sköter förutom ovan uppgifter även drift och underhåll av medicinteknisk utrustning och undervattenssystem. Enheten stöttar Försvarsmaktens verksamhet inom Militärregion Väst och leds från Halmstad. Verksamhet finns på orterna Skövde, Såtenäs, Göteborg, Karlsborg och Halmstad. Enheten har även verksamhet i mindre skala i Örebro och Skredsvik.

Syd

Genomförandeenhet Syd genomför förutom uppgifterna ovan även utläggning och underhåll av sjökabel. Enheten stöttar Försvarsmaktens verksamhet i Militärregion Syd och leds från Karlskrona. Verksamhet finns på orterna Karlskrona, Ronneby, Hästveda, Revingehed, Eksjö samt Linköping.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat
Skärmbild ur filmen Robert - Teknisk systemoperatör.

Robert arbetar som teknisk systemoperatör

Läs och hör Robert berätta om sitt jobb som civilanställd teknisk systemoperatör.

Läs artikeln och se filmen om Robert.