Systemförvaltningsenheten

Systemförvaltningsenheten förvaltar Försvarsmaktens IT-system för informationshantering. Systemen som enheten förvaltar finns inom områdena HR, ekonomi, ledning och styrning, logistik, stabstödsystem, tillsyn och integrationer.

IT försvarsförbandet. FMTM.
IT försvarsförbandet. FMTM.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

I arbetet ingår att förbättra, göra ändringar, ge användarstöd, vidmakthålla och omvärldsbevaka. Arbetet utförs för att systemen så effektivt som möjligt ska bidra till verksamheten och hålla över hela livscykeln.

Enheten administrerar även masterdata som Försvarsmakten använder sig av i SAP-systemet PRIO.

Systemförvaltningsenheten har såväl bred som djup kompetens om systemen och de verksamheter de ska stödja. På enheten arbetar bland annat systemingenjörer, systemanalytiker, masterdatahandläggare och masterdataspecialister.

Enheten leds från Stockholm men har även verksamhet i Boden och Arboga.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat