Kontakta FMTIS

  • Förkortning: FMTIS
  • Telefon: 019 - 39 35 00
  • E-post:
  • Adress: Box 1625
  • Postnummer: 701 16
  • Ort: Örebro
  • Besöksadress: Argongatan 14

Kontaktpersoner på Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband

Magnus Tillby

Chef, Överste
E-post:

Malin Brauer

Kommunikationschef
E-post:

Maria Viitasalo

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0171-158 085
E-post:

Jonathan Skoglund

Anhörig- och veteransamordnare
Telefon: 0171-158 462
E-post:
FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat