Bakgrund och historik

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband är inte bara ett av Försvarsmaktens största förband utan också ett av de nyaste. Förbandet bildades 2016, men kompetensen går längre tillbaka än så.

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, bildades den 1 januari 2016 i syfte att effektivisera driften av Försvarsmaktens drift och övervakning av tele- och IT-system.

FMTIS inrättades genom en omorganisation av Försvarsmaktens telenät- och markteleförband, FMTM, samt två enheter ur Försvarsmaktens Logistik, FMLOG; Operativ Ledningstekniskbataljon samt Systemförvaltningsenheten.

Ett nytt samlat krigsförband

I och med organisationsförändringen 2016 skapades ett krigsförband med ett samlat och entydigt ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla tekniska ledningssystem i Försvarsmakten samt stöd inom ledningsområdet.

Ansvaret omfattar alla tekniska ledningssystem för både insats- och verksamhetsledning oavsett om det råder fred, kris eller krig.

Utgångspunkten för Försvarsmaktens utveckling av FMTIS är att få en mer kostnadseffektiv organisation med en ökad operativ effekt.

FMTIS
Fakta FMTIS
  • Förkortning: FMTIS
  • Ort: Örebro
  • Personal: 1 750
Så har vi räknat