Eftersläckningen – ett tidskrävande jobb

Under tisdagen fick en grupp med hemvärnssoldater rycka ut och hjälpa brandkåren att dra slang när eld plötsligt flammade upp i ett skogsområde öster om Ängelsberg i Västmanland.
– Jag tror inte att folk förstår att det fortfarande brinner här, säger soldaten Peder Axberger som deltog i släckningen.

Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Hemvärnssoldater och brandmän arbetar dygnet runt med att få bukt på elden. Det kan ta flera månader innan allt som glöder över och under marken är släckt. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Militärpolisofficeren David Brissman och hans soldater stödjer polisen i arbetet med bevakning och avspärrningar. ”Stödet från samhället är jättebra och stödet från hemvärnet är det bästa jag har varit med om” säger David Brissman. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Rummet där stödet till räddningstjänsten leds. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Hemvärnet tar sig fram över stock och sten tack vare sina terränggående bandvagnar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Försvarsmakten hjälper bland annat till med transporter av personal och utrustning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Området runt vägarna röjs så att räddningstjänst och militär inte ska få fallande träd över sig under eftersläckningen. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Filmteam från Österrike och Danmark gör film om branden och räddningsarbetet. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Hemvärnssoldaterna tar igen sig efter en släckning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Hemvärnssoldaterna tar igen sig efter en släckning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Försvarsmakten/hemvärnet arbetar med eftersläckning av den stora skogsbranden i Sala-traken, Västmanland.
Hemvärnssoldaten Kristina Volkova arbetade frivilligt hela helgen med eftersläckning. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Att det plötsligt börjar brinna beror på att det fortfarande glöder på många ställen, ibland under jorden och under lager av aska.

– Det kan glöda i trädrötter ganska långt ner i marken. Vi sprutar vatten där vi ser att det ryker, säger soldaten Kristina Volkova som arbetat med eftersläckning under helgen.

En viktig del av eftersläckningen handlar om att mätta marken med vatten så att elden inte sprider sig vidare under marken.

– Det görs provmätningar så man ser att vattnet tränger ner minst en meter i marken längs våra avgränsningslinjer, säger löjtnant Björn Arkegren som är stabschef i Hemvärnet.

– Det är ett tidskrävande och enformigt arbete, men nödvändigt. I förrgår såg vi att det hade brunnit på ena sidan om en avgränsningslinje medan ett hus som stod på andra sidan hade klarat sig. Då känns det meningsfullt, säger soldaten Nicolas Mair.

Snabba puckar

Just nu går mycket av de militära resurserna till transporter. Tack vare Försvarsmaktens terränggående fordon kan räddningstjänst och frivilliga räddningsarbetare få mat, utrustning, bränsle och personal utkört och flyttat mellan svårtillgängliga platser i skogen.

– Det hade inte varit effektivt om alla skulle åka hela vägen tillbaka till Ramnäs varje gång de behövde tanka eller äta lunch. Vi sköter transporter och mobila bensinstationer i skogen så att de andra kan fokusera på eftersläckningen, säger Björn Arkegren.

Precis som i krigssituationer har det under arbetets gång varit viktigt att snabbt kunna tempoväxla, till exempel när vinden byter riktning eller när eld slår upp i skogen.

– Räddningstjänstens behov och önskemål ändrar sig snabbt så det gäller att vara flexibel. Dessutom har vi 135 hemvärnssoldater i drift, så det blir mycket att hålla reda på när alla ska äta, sova, tvätta kläder och få saker reparerade och utbytta, säger Björn Arkegren.

Arbetar för civilas säkerhet

En annan utmaning är att stödja polis och räddningsarbetare i arbetet med att förebygga olyckor. Träd faller varje dag över vägar och eftersom både rötter och grenar har brunnit upp kan fallen bli näst intill ljudlösa och orsaka dominoeffekter där flera träd faller samtidigt.

– När media säger att det inte brinner tror folk att det är fritt fram, men det är livsfarligt att passera våra avspärrningar. Inte ens vi själva åker in om det inte är nödvändigt, säger militärpolisen David Brissman från Livgardet.

Militärpolisen har satt upp poster på ett par platser i skogen och kör varje dag ronder med motorcyklar i brandområdet.

– Det är ett stort område med många infarter och vi hjälper polisen med bevakning enligt lagen om skydd mot olyckor. Men trots faran och avspärrningarna upptäcker vi varje dag bilar som åkt in i området, säger David Brissman.

För att säkerställa att husägare ska kunna återvända till sina hem rensar man vägarna från välta träd.

– Vi fäller även alla träd som växer från vägkanten och 20 meter in i skogen så att vi slipper träd som faller över vägarna, säger Björn Arkegren.

Bra samarbete

Under släckningen hjälps myndigheter, civila organisationer och frivilliga åt med olika delar av arbetet, vilket lett till stor uppskattning.

– Vi har fått jättemycket stöd, bland annat med mat, av frivilliga resursgruppen så dom ska ha en eloge, säger Björn Arkegren.

– Lokalbefolkningens hjälp med kläder, mat, handdukar och annat har varit fantastisk och Ica har skänkt massor med godis, läsk, mat, plåster och annat så nu lär man ju få diabetes, säger Peder Axberger.

Även Peders kamrat, Nicolas Mair uppskattar stödet och samarbetet.

– Brandmännen är coola snubbar och det känns att lokalbefolkningen uppskattar att vi är här. Dom hänger ut lakan där det står ”tack våra hjältar” och kommer ut och dunkar oss i ryggen.