Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet (FHTE) föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens kontinuerligt tjänstgörande krigsförband. De utbildar även hundförare och hundinstruktörer samt företräder Försvarsmakten i sakfrågor som gäller tjänstehundar.

Bild från film om Försvarsmaktens tjänstehundar.
Tjänstehundar är hundar som används yrkesmässigt för att lösa samhällsnyttiga uppgifter. Foto: FM LOPE
Två soldater i stridsutrustning går i terrängen med en schäferhund i spetsen.
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
En schäfervalp tittar upp mot kameran med de två framtassarna hållandes i kanten på inhägnadens stängsel.
Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. Av de hundarna ska 50 stycken hundar, väl lämpade att att arbeta som tjänstehundar, väljas ut. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Säkerhetskompani sjö använder sig av hundar i tjänsten
Nästan alla hundar som är verksamma i insatsförband kommer från Försvarsmaktens hundtjänstenhet. Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Tjänstehundar hjälper Försvarsmaktens personal med allt från patrullering till att leta efter explosiva  varor och narkotika. Försvarsmaktens hundtjänstenhet, FHTE, är från och med den första januari 2022 en del av Luftstridsskolan. Enheten finns utanför Märsta och i Kungsängen norr om Stockholm samt med en hundavelsstation i Sollefteå. Enligt regeringsbeslut 2011 ska Försvarsmaktens avelsprogram även till del förse Polismyndigheten med lämpliga tjänstehundar.

Aveln styrs från Sollefteå

Sedan sommaren 2005 bedriver FHTE och avelsavdelningen i Sollefteå egen avel med enbart tysk schäferhund. Varje år föds cirka 35-40 kullar schäfervalpar. När valparna är runt 8-10 veckor gamla placeras de hos fodervärdar. Där stannar de tills de är ungefär ett och ett halvt år gamla.

Lämplighetstestet

När hundarna blivit ett och ett halvt år testas de av Försvarsmakten och Polisen i en gemensam test. Testet som genomförs kallas lämplighetstest. Testen kontrollerar att hunden har de mentala egenskaper som krävs för att bli tjänstehund. Varje år lämplighetstestas ungefär 200 hundar. 

Godkända hundar placeras inom Försvarsmakten eller Polisen. Försäljning till annan myndighet eller nation kan förekomma.

Vad händer med hundar som inte klarar lämplighetstestet?

De hundar som inte lämpar sig som tjänstehundar stannar vanligtvis hos sina fodervärdar eller placeras hos en annan privatperson.

Kontakt

Kontakt med FHTE tas via e-post: lss-fhte@mil.se

Lär dig mer om:

Hundtjänstenhetens uppdrag - nu och då

Lär dig mer om verksamhetens historia och dess nuvarande arbete och uppdrag. Vi ger dig också en inblick i hur det är arbeta på enhetens olika avdelningar. Se hela utbildningen här. 

OBS länken kan komma upp som "osäker plats", välj avancerat och klicka vidare.

Försvarsmaktens tjänstehundar och fodervärdar


Försvarsmaktens blivande tjänstehundar behöver fodervärdar som tar hand om dem under sitt första levnadsår. Lär dig mer om hur det fungerar och vad som krävs för att bli fodervärd. Se hela utbildningen här.

OBS länken kan komma upp som "osäker plats", välj avancerat och klicka vidare.

 

Fakta Luftstridsskolan
  • Förkortning: LSS
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 350
Så har vi räknat