Södra militärregionen

Södra militärregionen omfattar Skåne, Blekinge, Kronobergs, Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län. Regionens stab finns vid P 7 i Revinge. Chef för militärregionen är överste Jan Pålsson.

Foto: Försvarsmakten
Öresundsbron Foto: Ur Försvarsmakten
Dansk CBRN soldat övar tillsammans med svenskar Foto: Ur Försvarsmakten
Försvarsmakten kan stödja samhället vid behov Foto: Ur Försvarsmakten
Brandbekämpning Foto: Ur Försvarsmakten
Hemvärnssoldater Foto: Ur Försvarsmakten
Tillsammans mot gemensam målbild - Samverkan Foto: Ur Försvarsmakten
Skyddar och bevakar... Foto: Ur Försvarsmakten
MR S skapar möjligheter för verkan... STRV 122 Foto: Ur Försvarsmakten
Transiteringar Foto: Ur Försvarsmakten
Stöd till samhället... Foto: Mats Nyström/ Försvarsmakten

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Leda insatsförbanden
  • Samverka med samhället regionalt
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst
  • Genomföra regional försvarsplanering
  • Stödja samhället

Regionala stabens personal håller därför kontinuerlig kontakt med myndigheter som exempelvis länsstyrelserna inom regionen.

Den regionala demografiska bilden innehåller:
2, 8 miljoner invånare, sex län, två polisregioner, 84 kommuner och ett stort antal andra myndigheter och en ständigt utvecklande infrastruktur.


I regionen hittar du de militära enheterna:

Tipslinjen

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

För händelser på land:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851,
(På förekommen anledning: Numret stämmer! Det går inte att ringa, enbart skicka SMS/ MMS.)
E-post:
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

För händelser till sjöss:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

 Läs mer här

Fakta Södra militärregionen

Förkortning: MR S
Ort: Södra Sandby
Personal: 150
Så har vi räknat

Kontaktuppgifter

Regionala staben syd
Revingehed
247 82 Södra Sandby

046-36 80 00
mrs-stab@mil.se

Kommunikationschef
Jan Bohman
073-448 80 08, 046-36 80 08