Kontakta Södra militärregionen

  • Telefon: 046 - 36 80 00
  • E-post:
  • Adress: Regionala staben syd, Revingehed
  • Postnummer: 247 82
  • Ort: Södra Sandby

Kontaktpersoner på Södra militärregionen

Jan Bohman

Kommunikationschef
Telefon: 046-36 80 08
Fakta Södra militärregionen
  • Förkortning: MR S
  • Ort: Södra Sandby
  • Personal: 200
Så har vi räknat