Militärregion syds tipslinje

Både Säkerhetspolisen (SÄPO) och Försvarsmakten gör bedömningen att det pågår ständigt främmande underrättelseinhämtning mot Sverige och svenska intressen. Det krävs att samhället gemensamt tar ett aktivt ansvar för att vi tillsammans ska kunna förebygga och förhindra säkerhetshotande verksamhet.

MRS infokampanj
MRS infokampanj
Är allt som det ska? Foto: Försvarsmakten

Försvarsmakten har ett stort antal skyddsvärda tillgångar. Vissa rör rikets säkerhet och är därför hemliga. Andra har ett högt ekonomiskt värde eller är farliga för allmänheten i orätta händer och är därför värda att skydda, även om de inte är hemliga. Syftet med tipslinjen är att underlätta för den enskilde att lämna in tips om iakttagelser.

Hellre en gång för mycket än en gång för lite

Det går inte att förklara exakt vad Försvarsmakten vill ha in för tips. Men de flesta kan själv avgöra vad som är viktigt och vad som är något som avviker från normalbilden. Känns något fel eller konstigt är det bättre att rapportera en gång för mycket än en gång för lite. Försvarsmakten gör övertiden en sammanvägd bedömning av all tillgänglig information - det är inte bara en enda rapport som ligger till grund för vår sammanvägda bedömning och eventuella åtgärder.

Exempel på saker som är intressanta för Försvarsmakten är:

- Fordon som kör till ett militärt skyddsobjekt.

- Individer eller fordon invid ett skyddsobjekt.

- Individer eller fordon i anslutning till militär verksamhet.


Det kan röra sig om kriminella som kartlägger i syfte att göra angrepp på Försvarsmaktens anläggningar eller främmande makt som vill komma över skyddsvärd information. Kriminalitet och främmande underrättelseinhämtning är de vanligaste säkerhetshotande verksamheterna som riktas mot Försvarsmakten.

Är allt sig likt?

Ser du något som avviker från vardagsmönstret på land eller till sjöss, som riktar sig mot Försvarsmaktens objekt eller verksamhet i regionen (Skåne-, Blekinge-, Kronobergs-, Kalmar-, Jönköpings- och i Östergötlands län) och som du tror kan vara av intresse, hör gärna av dig. Vi tar tacksamt emot dina tips.

Om möjligt berätta:

- Vad som hänt
- Var har det hänt
- När, datum och klockslag
- Om du själv har sett eller hört vad som hänt eller om du har hört det från någon annan
- Om möjligt ta ett foto

Så fort du upptäcker något rapporterar du detta till tipslinjen, via ett SMS/MMS eller ett mail.

FÖR HÄNDELSER PÅ LAND:

SMS/ MMS: 070 90 32 94 851, 
E-post: 
mrs-sakerhetstjanst@mil.se

(Uppdatering på förekommen anledning: Numret stämmer! Det går inte att ringa, enbart skicka SMS/ MMS.)

FÖR HÄNDELSER TILL SJÖSS:

Ring: 08-788 75 00 Begär vakthavande befäl Marinen
E-post: marinen-tips@mil.se

(För anmälan om pågående brott gäller polismyndighetens nummer enligt rutin)

Nästa gång kanske Din uppmärksamhet blir av avgörande betydelse! 

Tack för din medverkan!