LIVGARDET 20080116..TD01 har utbildning i EOD. En del av övningen är minpikning där man med en bajonett söker efter minor dålda i marken...Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
LIVGARDET 20080116..TD01 har utbildning i EOD. En del av övningen är minpikning där man med en bajonett söker efter minor dålda i marken...Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten/Combat Camera
Foto: Försvarsmakten
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Foto: Försvarsmakten

Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning.

Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd, samordnar samt driver materiel- och metodutveckling inom ammunitions- och minröjningsområdet (EOC).

Personalens spetskompetens kompletteras av samarbete med internationella experter och humanitära organisationer, till exempel Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD).

Utbildar och utvecklar

En stor del av Swedecs personal arbetar med utbildning och erbjuder en rad olika kurser riktade mot både militär och civil verksamhet inom området. Enheten för utbildning ansvarar för att den personal som ska arbeta med ammunitions- och minröjning har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra arbetet på ett säkert sätt.
I verksamhetens uppdrag ingår bland annat att genomföra nationella och internationella kurser, samla fakta, dokumentera och forska inom området ammunitions- och minröjning, såsom improviserat tillverkade bomber (IED), nya röjningsmetoder och ny utrustning. All objektspecifik information dokumenteras i en informationsbank, EOD IS, som Försvarsmakten i Sverige är ansvarig för och 14 länder samarbetar kring.

Bredd och djup

Swedec genomför utbildning inom skilda grenar; minröjning, ammunitionsröjning av konventionell ammunition (CMD), röjning av improviserat tillverkade bomber (IED) samt röjning av biologisk och kemisk ammunition (BCMD) samt hantering av explosivämnen i till exempel ammunitionsförråd.

Det sker löpande utveckling av de olika utbildningarna. Swedec stödjer andra utbildande förband och skolor med personal, information och annat underlag samt genomför behörighetsprövning av den personal som utbildats på andra platser i landet.

Swedec stöder Försvarsmakten och andra myndigheter avseende klassificering och riskreducerande åtgärder vid identifiering och röjning av oexploderad ammunition. Swedec bidrar till ökad säkerhet och effektivitet genom att med hög kvalitet leverera korrekt information och utbildning. Swedec ger både tekniskt och praktiskt stöd inom ammunitions- och minröjningsområdet.

Fakta Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum - Swedec
  • Förkortning: Swedec
  • Ort: Eksjö
  • Personal: 150
Så har vi räknat
Karta