Till dig som är anhörig

Här hittar du som är anhörig kontaktuppgifter och information. Här kommer det också att finnas information om olika aktiviteter för anhöriga.

För att få akut information om insatsområdet eller för att komma i kontakt med soldaten på plats, ringer du följande nummer:

Kosovo: 08-788 99 89 (vakthavande befäl på armétaktiska staben)

Afghanistan: 08-788 99 91 (vakthavande befäl på armétaktiska staben)

Kongo: 08-788 99 92 (vakthavande befäl på armétaktiska staben)

Anhörigstöd

För att få information avseende stöd på olika sätt eller för att komma i kontakt med andra anhöriga i samma situation, ringer du följande nummer eller går in på nedanstående länkar:

Centralt anhörigansvariga
HR-centrum
08-514 390 00
anhorig@mil.se

Lokal anhörigsamordnare
Maria Wallin Johnsen
0738-56 89 57

Du kan även mejla in dina frågor till oss. f17-anhorigstod@mil.se

Läs mer om hur det är att vara anhörig och vilket stöd som finns att få.

Försvarsmakten samarbetar med olika organisationer kring anhörigstödet:

Om du vill ha kontakt med andra i samma situation
http://www.invidzonen.se (telefon 08-400 20 388)

Svenska Soldathemsförbundet har ett familjestöd:
http://www.soldathem.org/ (telefon: 08-453 69 63, 070-739 07 73)

Bland annat personligt fördjupat stödsamtal samt familjerådgivning.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat