F 17:s flygplatser

Blekinge Flygflottilj/F17 ansvarar för driften av Ronneby och Hagshults flygplatser samt Visby militära flygstation.

Verksamhetshandboken beskriver den verksamhet som kräver Transportstyrelsens och Försvarsmaktens flygsäkerhetsinspektions godkännande och reglerar och samordnar flygplatsens verksamheter.