F 17:s historik

Blekinge flygflottilj, F 17, såg sitt ljus den 1 juli 1944 efter ett riksdagsbeslut som togs 1942. Den 17 september mottog dåvarande flottiljchefen, överstelöjtnant Torsten Rapp, Kungliga Blekinge flygflottiljs fana ur Kung Gustav V:s hand vid en ceremoni på F 8. Den 6 november 1944 invigdes Kungliga Blekinge flygflottilj på Bredåkra hed, då dess fana blottades för första gången.

På den plats där F 17 ligger i Kallinge har det legat ett förband tidigare. Det var I 30, Blekinge bataljon, som sattes upp 1888 och sedermera lades ned 1901.

Innan man beslutade att lokalisera F 17 på Bredåkra hed så hade man ett annat alternativ: Ramdalaslätten. Alternativet Ramdalaslätten föll dock på att platsen ansågs vara mycket bördig. Eftersom staten redan ägde en del av Bredåkra Hed så var det alternativet billigare.

 

Flygplan på flottiljen

F 17 har enbart haft svensktillverkade flygplan genom åren. Inledningsvis var flottiljen ett förband för marinsamverkan, en torpedflottilj.

1944 till 1947 var flottiljen utrustad med bombplanet B 3 (Junkers Ju 86), som för ändamålet utrustades med minor och torpeder.

1947 till 1956 hade flottiljen T 18 B, en version som var avsedd för minor och torpeder. Försöken med torpeder misslyckades och redan på våren 1947 ombildades F 17 till bombflottilj. Något år senare utrustades T 18 med en grov kanon, Bofors 57 mm samt möjlighet att hänga attackraketer under vingarna. T 18B blev därmed något av en föregångare till senare tiders attackflyg. Även ett antal B 18B tillfördes flottiljen. Dessa utgjorde ett komplement i flygförbandet. B18 hade radar vilket inte T 18 hade.

1954 till 1955 fanns ett antal A 21R på flottiljen. De användes närmast för omskolning till jet inför den planerade övergången till flygplan A 32. Steget in i readrift tog man i och med att A 32 Lansen infördes.

1973 påbörjades övergången till jaktflottilj, då två jaktdivisioner J 35 F Draken med stomme från då nedlagda F 3 och F 18 överfördes till flottiljen.

1975 lades den sista attackdivisionen A 32 ned.

1976 till 1978 var F17 en ren jaktflottilj med två divisioner J 35 F.

1978 läggs en jaktdivision ned och ersätts med en modern spaningsdivision S 37 SH/SF Viggen efter nedläggningen av F 11. F 17 blir en blandflottilj med jakt och spaning.

1982 byts J 35 ut och jaktdivisionen omskolas till JA 37. 1993 flyttar spaningsdivisionen till F 10 och ersätts med en JA 37 division från nedlagda F 13. F 17 blir återigen en renodlad jaktflottilj med två divisioner.

Under 2002 ombeväpnades flottiljen till två divisioner JAS 39A Gripen, då flygplan och personal från nedlagda F 10 överfördes.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat