Flygbasjägarkompaniet

Flygbasjägarkompaniet är flygvapnets spetskompetens för att skydda luftstridskrafternas personal, farkoster och baseringsplatser. I mer än 25 år har Flygbasjägarskolan utvecklat metoder för inhämtning av markunderrättelser med bland annat hunden som sensor.

Flygbasjägarkompaniet är också Försvarsmaktens främsta resurs för undsättning av nödställd personal, så kallad personnel recovery. Flygbasjägarpatrullen kan lokalisera och undsätta nödställd personal, egen eller andra nationers. Särskilt utbildad personal vid förbandet kan även leda undsättningsinsatser eller stödja staber eller andra ledningsfunktioner.

Flygsäkring är flygbasjägarkompaniets tredje huvuduppgift, förutom skydda och undsätta. Flygsäkringen innebär att öka skyddet för flygstridskrafternas farkoster och personal när hotbilden är oklar eller förhöjd. Till exempel kan flygsäkringsstyrkan öka skyddet för svenskt transportflyg eller helikopterförband när dessa genomför operationer i andra länder.

Flygbasjägarpatruller kan under flera dygn verka självständigt i alla miljötyper, över stora ytor och på långt avstånd från egna förband. Patrullen kännetecknas av hög rörlighet, flexibilitet och uthållighet.

Kärnan i flygbasjägarkompaniet är patrullen, som består av sex personer och en hund. Patrullerna sätts ihop efter uppgiften och därför kan antal personer och förmågor variera. Ett exempel på patrullsammansättning kan vara:

  • Chef
  • Ställföreträdande chef
  • Hundförare
  • Två sjukvårdare/jägare
  • Prickskytt

Bland de sensorer som patrullen kan använda är hunden den som har oöverträffad förmåga. Hunden gör att patrullen kan finna spår av mänsklig aktivitet i form av personer, materiel, vapen och ammunition. Det är en unik förmåga som varken teknisk utrustning eller människan kan ersätta. Hunden används bland annat vid lokalisering av nödställda individer eller fientlig personal/materiel. För att öka det egna skyddet används hunden oftast för att undgå upptäckt eller som skydd mot mineringar. Som undsättningsförband är flygbasjägarna världsunika i användandet av hunden.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat