När din närmast anhörig åker iväg på en internationell militär insats blir även du som stannar hemma påverkad. Ofta finns det frågor som rör tiden före, under och efter insatsen. Här finns information som grund för samtal och möjligheten till förberedelser inför insatsen.

Informationen är en del av Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete och riktar sig till de som ska genomföra internationell militär insats och till deras anhöriga. Informationen ska ge en gemensam grund för samtal och möjlighet till förberedelser inför insatsen.

Informationen behandlar också tiden under och efter en internationell militär insats samt ger svar på vilket ansvar som Försvarsmakten och den tjänstgörande har; före, under och efter insatsen

VEM ÄR ANHÖRIG?

En anhörig är en person som har en relation till någon som tjänstgör i en internationell insats. Definitionen är bred och omfattar fler än partner, familj och släkt. En anhörig kan även vara en vän eller arbetskollega.

Inför en insats uppger du två anhöriga som är kontaktpersoner. Om något skulle hända dig i insatsområdet är det dem som Försvarsmakten kontaktar först. Det är också de som får information via brev och e-post med inbjudningar till informationsträffar för anhöriga. Informationen kan spridas till fler anhöriga.

Det är du som tjänstgör som ansvarar för att kontaktinformationen till dina anhöriga uppdaterade. Det gör du via insatsförbandets personalsektion.

Två frågor du kan ställa dig vid val av anhöriga:

  • Vilka ska nås av inbjudningar till anhörigträffar och medaljceremoni?
  • Vilka bör kontaktas om något allvarligt inträffar i insatsområdet?

Här finns en checklista som kan vara ett stöd i de gemensamma förberedelserna som den tjänstgörande och den anhörige gör, inför insatsen.

Ladda ner checklistan (PDF)

Här finns en mall för att kartlägga dina anhöriga och se vilka som kan finnas som stöd och vilka som också behöver få information och inbjudningar till anhörigträffar med mera.

Här kan du ladda ner blankett för annhörigkartläggning (PDF)

VETERAN OCH ANHÖRIGSAMORDNARE

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats samt deras anhöriga.  Det är till den lokala veteran- och anhörigsamordnaren som du som anställd och dina anhöriga ska kontakta vid frågor som har med den internationella insatsen att göra. Om du inte tillhör ett specifikt förband kan du vända dig till valfritt förband.

Försvarsmaktens arbete kompletteras av ideella samarbetsorganisationer där framför allt Invidzonen och Svenska Soldathemsförbundet har aktiviteter som är riktade till anhöriga. Läs mer om de ideella samarbetsorganisationerna.

Träffar för anhöriga

Försvarsmakten anordnar informationsträffar för anhöriga före och under insatsen. Anhöriga bjuds också in att delta vid medaljceremonin som sker efter hemkomsten. Det här gäller främst för förbandsinsatser. Informationsträffarna är ett tillfälle för anhöriga att ställa frågor till förbandet om insatsen och ger tillfälle att möta andra anhöriga i samma situation.

Vid träffarna får anhöriga information om insatsområdet och vilken uppgift som förbandet har under insatsen. Försvarsmakten informerar om hur insatsen kan påverka både den tjänstgörande och den anhörige, såväl praktisk som mentalt. Försvarsmakten berättar också om det krisstöd som erbjuds anhöriga, om behovet skulle uppstå.

Under informationsträffarna finns oftast de ideella samarbetsorganisationerna representerade och berättar om sin verksamhet för anhöriga.
Läs mer om samarbetsorganisationerna

Kontaktinformation

För akut kontakt med personal ute i de internationella insatserna, kontakta vakthavande befäl i Försvarsmakten eller någon av försvarsgrensstaberna.

Till kontaktuppgifter

kontor, HR-centrum, personal, civil, HRC, tangentbord, hand

Anhörigchatt

Invidzonens chatt är öppen varje torsdag och söndag kväll klockan 21.00 till 22.00. Där får du tillfälle att ställa frågor till en mentor som har erfarenhet från insats på hemmaplan. Du chattar enskilt och alla mentorer har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att chatta!

Läs mer