F 17 Gotland

Flygvapnet har sedan slutet av 1950-talet varit verksam på Gotland. Stationsbyggnaden invigdes 1989-06-20. Visbybasen tillhörde i sin begynnelse F 13 i Norrköping fram till år 1993. Mellan åren 1993 och 2002 tillhörde Visbybasen F 16 i Uppsala. Från 2002 har basen tillhört F 17, Blekinge flygflottilj, med benämningen F17 Gotland.

Flygunderhåll

Flygunderhållstroppen ansvarar för flygteknisk tjänst vid militär del av Visby flygplats. Betjäning av flygplan sker i huvudsak mot flygvapnets flygplan men stöd förekommer till andra enheters flyg så som kustbevakningen, polisen och sjöfartsverket.

Teknisk flygstationstjänst

På F 17 Gotland finns en flygplanhangar dimensionerad för ett antal Jas 39 Gripen där enklare felsökning och reparationer kan genomföras samt hangarering av flygplan.

Periodvis sker även basmaterielunderhåll i denna hangar.

Flygunderhållstroppen ansvarar under Swedavia för fälthållning av militär del av Visby flygplats. Fälthållning innebär att hålla de för flygverksamheten väsentliga ytorna i ett drift- dugligt skick.

Inom stationstjänsten hanteras ankommande och avgående flygplan, lastning och lossning av gods samt personal som transporteras.

Meteorologi och autosondtjänst

Vid påkallat behov bedrivs vädergränsstyrd observationstjänst i F 17 Gotlands meteorologiska torn. I dag är två medarbetare utbildade för detta och beredd genomföra verksamheten parallellt med ordinarie arbetsuppgifter.

Denna verksamhet som för övrigt bedrivs året runt, säkerställer flygning vid osäkra väderförhållanden för hela Försvarsmakten då alternativ landningsmöjlighet alltid ska finnas.

Autosondstationen sänder varje dygn iväg ett antal väderballonger med tillhörande sond. Vid varje sändningstillfälle mäts temperatur, fuktighet, lufttryck, vindar samt vindriktning i atmosfären.

Sambands och informationstjänst

En stor del i SIS-verksamheten består av signalskyddstjänst vid F 17 Gotland. SIS-funktionen ansvarar för att stödja övriga militära intressenter på Gotland. Sambandsfunktionen är en mycket väsentlig del av verksamheten på Gotland då denna är en solitär/ ö.

Teledriftsingenjörens uppgifter är att serva all Försvarsmaktens utrusning på och kring flygfältet avseende främre underhåll

Insatsräddning brand och räddning

Vid militär del av Visby flygplats finns under basens öppettider ett eller ett par insatsberedda räddningsfordon med flygplatsbrandmän, för att inom 90 sek kunna släcka ev. brand i militär  svensk luftfarkost. Fordon och personal i beredskap ingår som en del i Swedavia Visby´s räddningstjänst.  

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Personal: 750
Så har vi räknat