Frågor och svar om Northern wind 2019

Här hittar du vanliga frågor och svar om Arméövning 2019 - Northern Wind.

Varningsskylt militär övning.
Varningsskylt militär övning.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Frågor och svar om Northern wind 2019

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se