Övningsområde

Övningsområdet för Northern Wind sträcker sig från en bit in i norra Finland, in i Sverige och östra Norrbotten.

Den inre, streckade grå markeringen avgränsar den del av övningsområdet där stridsverksamhet kommer att ske. Den yttre streckade röda markeringen visar hela övningsområdet. I den yttre delen av markeringen, dvs utanför den svarta markeringen men inom den röda kommer inga strider att ske. Däremot kommer det att ske många militära transporter i hela övningsområdet under övningsperioden.
Den inre, streckade grå markeringen avgränsar den del av övningsområdet där stridsverksamhet kommer att ske. Den yttre streckade röda markeringen visar hela övningsområdet. I den yttre delen av markeringen, dvs utanför den svarta markeringen men inom den röda kommer inga strider att ske. Däremot kommer det att ske många militära transporter i hela övningsområdet under övningsperioden.
Den inre, streckade grå markeringen avgränsar den del av övningsområdet där stridsverksamhet kommer att ske. Den yttre streckade röda markeringen visar hela övningsområdet. I den yttre delen av markeringen, dvs utanför den svarta markeringen men inom den röda kommer inga strider att ske. Däremot kommer det att ske många militära transporter i hela övningsområdet under övningsperioden. Foto: Försvarsmakten
Röd markering=övningsområde för Arméövning 2019 - Northern wind. Svart markering=övningsområde för Flygvapenövning 2019. Det rödmarkerade området är flygrestriktionsområde vilket bland annat innebär att all drönartrafik är förbjuden under tiden 18 mars 12.00 till 27 mars 12.00.
Röd markering=övningsområde för Arméövning 2019 - Northern wind. Svart markering=övningsområde för Flygvapenövning 2019. Det rödmarkerade området är flygrestriktionsområde vilket bland annat innebär att all drönartrafik är förbjuden under tiden 18 mars 12.00 till 27 mars 12.00. Foto: Försvarsmakten

Den inre, svarta markeringen avgränsar den del av övningsområdet där striderna kommer att ske. Förbanden kommer under förbandsskedet mellan den 18 och 27 mars att röra sig från gränsen mot Finland och västerut. Den yttre röda markeringen visar hela övningsområdet. I den yttre delen av markeringen kommer inga strider att ske. Däremot kommer det att ske många militära transporter i övningsområdet under hela övningsperioden.

Ingen skjutning med skarp ammunition kommer att ske under övningen.

För att göra trafiksituationen så säker som möjligt strävar vi efter att hålla isär militär och civil trafik så långt det är möjligt. Vi uppmanar dock allmänheten att vara observanta och iaktta försiktighet vid möte med de militära fordonen.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se