EU har som mål att stärka freden genom gemensamma aktioner. För att snabbt kunna rycka ut till olika konfliktområden har EU stridsgrupper, så kallade battlegroups. Under första halvåret 2015 ledde Sverige för tredje gången en stridsgrupp och bildade Nordic Battlegroup 15 tillsammans med Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Norge.

Olivkvist och ett skarpt svärd

Nordic Battlegroup var redo att vara på plats i ett krisområde inom 10 dagar efter ett EU-beslut. Uppgifterna som stridsgruppen skulle kunna ställdes av EU men också förbandstecknet vittnar om vad som förväntades.  På tecknet håller ett lejon en olivkvist i ena tassen och ett svärd i den andra. Nordic Battlegroup var förberedda för båda delarna och verkade för att olivkvisten kommer först. Om EU hade beslutat att använda Nordic Battlegroup 15 kunde det mycket väl vara till stöd för en humanitär insats men om så krävs hade styrkan också en vass militär förmåga.

Nordic Battlegroup
Fakta Nordic Battlegroup
  • Förkortning: NBG
  • Ort: Sverige, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Norge
  • Personal: 2400
Fem snabba om Nordic Battlegroup; Uppgift: beredskap första halvåret 2015 Bidragande länder: Sverige, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen och Norge. Storlek: ca 2 400 personer Chef: Force Commander överste Torbjörn Larsson Beslut om insats: tas av samtliga 28 EU-länder gemensamt.