Försvarsmaktens medarbetare är också ute i världen och tjänstgör. Det svenska försvaret har omkring fyra hundra personer* på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. Svenska Försvarsmakten bidrar till att skapa fred och säkerhet efter beslut av Sveriges riksdag och regering. 

Sverige vill aktivt bidra till fredsbevarande insatser – inte stå bredvid och se på. Sverige vill också dämpa oro och konflikter utanför våra gränser för att begränsa att det sprids till andra länder. Därmed kan vi också minska risken att vårt eget land blir hotat. Sverige samarbetar med andra medlemsländer i EU och FN och finns endast med vid insatser som FN har gett legitimitet till.

*) se personalsiffror i internationella insatser för mer exakta siffror