Mali – Task Force Takuba

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsstyrka som är en del av den pågående franskledda insatsen Operation Barkhane. Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Den svenska enheten består av cirka 150 personer.

Helikopter och soldater i Mali
Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsinsats. Det svenska styrkebidraget består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka. Bilden visar specialförbandsoperatörer från olika nationer på plats i insatsområdet. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Soldater i Mali
Task Force Takuba är en del av den franska insatsen Operation Barkhane. Den svenska enheten kommer att bestå av cirka 150 personer vilket kan ökas med ytterligare 100 personer vid behov. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Estniska och franska specialförbandsoperatörer ur Task Force Takuba. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter
Fordon i Mali
Task Force Takuba kan verka i hela Mali, men styrkan kan även verka i Niger efter inbjudan från Niger. Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter

Regeringen har beslutat om att ställa en svensk väpnad styrka till förfogande till och med den 31 december 2021 för att på malisk inbjudan delta i den multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali. Styrkan ska även kunna verka på Nigers territorium efter inbjudan från Niger. Sveriges deltagande tillsammans med andra nationer är ett led i ett långsiktigt engagemang att främja säkerheten i Mali för att på sikt nå en hållbar och fredlig utveckling i landet.

Mali är ett av världens fattigaste länder och under senare år har det skett en ökning av kriminella aktiviteter, såsom illegal handel med vapen, droger och människor, kidnappningar och terroristaktioner. Landet har utvecklats till ett fäste för våldsbejakande islamistiska grupper, bland annat grupper med kopplingar till Daesh och Al Qaida. Mali plågas också av interna konflikter mellan olika folkgrupper.

Specialförband är väl rustade och väl tränade och kan snabbt sättas in i olika delar av insatsområdet vilket hindrar att lokala konflikter eskalerar och terrorism breder ut sig.

Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser. Styrkan ska också kunna användas för andra uppdrag, till exempel som ett understöd till övriga länder som tränar och genomför operationer med den maliska armén. Den svenska delen av Task Force Takuba kommer nyttja Helikopter 16 (Black Hawk) i insatsen samt även C-130 transportflygplan (Hercules). Den svenska enheten kommer att bestå av cirka 150 personer vilket kan ökas med ytterligare 100 personer vid behov.

Styrkan består av specialförbandsoperatörer, personal från specialförbandens stödförband samt även personal från konventionella förband. Task Force Takuba står under franskt befäl och är en del av Frankrikes största insats utomlands, Operation Barkhane.

De svenska truppbidragen i de olika insatserna i Mali (Minusma, EUTM Mali och Task Force Takuba) kan gemensamt nyttja vissa nationella stödelement inom logistik och liknande, men i övrigt har insatserna olika mandat och är separerade från varandra. Vid nödlägen och väpnat angrepp kan dock Task Force Takuba understödja andra insatser om så krävs.