Centralafrikanska republiken - EUTM RCA

Utbildningsinsatsen i Centralafrikanska republiken består av cirka 170 personer från flera europeiska länder. Insatsen inrättades som stöd till den nationella armén. Sverige bidrar med högst 15 personer och har under 2018 cirka åtta personer på plats.

Gata i huvudstaden Bangui.
Gata i huvudstaden Bangui. Foto: Thomas Rothdeutsch/Försvarsmakten

Det övergripande målet med EUTM RCA är att bistå Centralafrikanska republiken genom stöd till den pågående reformen av försvars- och säkerhetssektorn. Insatsen ska ge strategisk rådgivning till landets försvarsministerium, militära styrkor samt till de väpnade styrkorna. EUTM RCA förväntas uppgå till cirka 170 personer och inleddes den 16 juli 2016.

Bidragets huvuduppgift är utbildning och omfattar planering, genomförande och uppföljning av en infanteribataljon, "Bataillon de Infanterie Territorial". En betydande del av utbildningstiden ägnas åt soldatutbildning, men fokus läggs också på att utbilda på plutonsnivå.
Utbildningen omfattar bland annat vapenhantering, stridsutbildning, orientering och sjukvårdstjänst.

EUTM står för European union training mission och RCA är den franska förkortningen på Centralafrikanska republiken, République centrafricaine.