Vedettbåt typ Jägaren

HMS Jägaren var på slutet den enda kvarvarande vedettbåten inom Försvarsmakten. Dess främsta uppgift var då övervakning av Sveriges territorialvatten utmed västkusten.

HMS Jägaren. Foto: Försvarsmakten

En vedettbåt är ett mindre örlogsfartyg vars främsta uppgifter är patrullering och övervakning. Försvarsmakten har haft vedettbåtar sedan 1930-talet, men på slutet fanns det bara en kvar – HMS Jägaren – som därför fick ge namn åt fartygsklassen.

HMS Jägaren byggdes 1972, ursprungligen som ett prov- och försöksfartyg för en serie av 16 patrullbåtar. När hon renoverades i slutet av 1980-talet fick hon bland annat nytt maskineri och en mindre allmålskanon på 40 mm. I samband med det klassades hon även om från patrullbåt till vedettbåt.

De främsta uppgifterna för Vedettbåt typ Jägaren är övervakning av Sveriges territorialhav, i HMS Jägarens fall främst farleden mellan Sverige och Danmark. Vedettbåtar kan också användas som eskortfartyg, som ledningsplattform och vid civil sjöräddning. De hade ursprungligen även kapacitet för minsvepning innan det i slutet av 1930-talet började byggas speciella fartyg för att lösa just den uppgiften.

HMS Jägaren tillhörde röjdykardivisionen inom Fjärde sjöstridsflottiljen och baserades i Skredsvik utanför Uddevalla.

Fartyget togs ur tjänst i april 2016.

Fakta

Längd: 36,5 m

Bredd: 6,2 m

Djupgående: 2 m

Deplacement: 150 ton

Maxfart: Cirka 20 knop

Framdrivning: 2 x Cummins dieselmotorer om vardera 932 kW, som driver 2 stycken fasta propellrar

Beväpning: Fartyget är utrustat med en 40 mm allmålskanon samt kulsprutor för närförsvar. Fartyget har också möjlighet att lasta sjunkbomber och minor