HMS Grundsund

HMS Grundsund har haft olika uppgifter, som att lägga ut och röja minor, den uppgift hon byggdes för. Men på slutet fungerade hon främst som ledningsfartyg åt bevakningsbåtkompaniet. Nu är hon såld och ommålad.

HMS Grundsund. Foto: Försvarsmakten

Med hjälp av några strategiska ansiktslyftningar kan örlogsfartyg åldras med värdighet och bibehållen funktionsduglighet, vilket HMS Grundsund är ett utmärkt exempel på. Fartyget byggdes redan 1954 på Örlogsvarvet i Stockholm, och då för att lägga ut minor och hämta in kustartilleriets kontrollerbara mineringar – minor som kan utlösas manuellt från en minstation.

Det skulle dröja till 1985 innan fartyget fick namnet HMS Grundsund. På slutet användes hon som lednings- och underhållsfartyg (ammunition och förnödenheter) åt bevakningsbåtkompaniet inom amfibiebataljonen med basering i Göteborg.

HMS Grundsund har även haft resurser för sjukvård och kunde användas som plattform för dykningar, förläggning för sjömän, mineringstjänst och kompanikök. Ledningskapaciteten kunde dessutom utnyttjas vid sök- och räddningsoperationer, och fartyget var kapabel till viss brandbekämpning.