Svenska marinen deltar i finska storövningen

Mellan 22 november och 2 december pågår finska marinens stora multinationella övning tillsammans med Nato. Svenska marinen har nu anslutit övningen med tre korvetter från Fjärde sjöstridsflottiljen.

 Sverige deltar med korvetterna HMS Helsingborg, HMS Härnösand och HMS Gävle i övningen . Dessutom finns svensk personal på det finska fartyget Uusimaa.
 Sverige deltar med korvetterna HMS Helsingborg, HMS Härnösand och HMS Gävle i övningen . Dessutom finns svensk personal på det finska fartyget Uusimaa.
Sverige deltar med korvetterna HMS Helsingborg, HMS Härnösand och HMS Gävle i övningen . Dessutom finns svensk personal på det finska fartyget Uusimaa. Foto: Finnish Defense Forces
Sverige och Finland har under många år jobbat tätt tillsammans för säkerhet i närområdet.
Sverige och Finland har under många år jobbat tätt tillsammans för säkerhet i närområdet. Foto: Finnish Defense Forces

Övningen med namnet Freezing Winds är finska marinens årliga höstövning och utöver Försvarsmakten deltar ett flertal fartyg från Natos stående styrkor i Östersjön. Totalt ingår 23 fartyg och upp emot 5000 personer. Syftet med övningen är att tillsammans med Nato träna för gemensamma operationer i Östersjön.  

– Övningen ger oss ett bra tillfälle att öva kvalificerad sjömålsstrid tillsammans med Finland och Nato. Övningen gör oss bättre på vår huvuduppgift samtidigt som den stärker stabiliteten och säkerheten i vårt närområde, säger Anders Bäckström, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.

Övningen genomförs i Finska viken inklusive intilliggande skärgård. Sverige deltar med korvetterna HMS Helsingborg, HMS Härnösand och HMS Gävle men har även personal ombord på det finska fartyget Uusimaa.