Skyddar viktiga nationella intressen

En grupp med dagisbarn ropar och pekar exalterat när stridsfordonen rullar förbi dem. Förbipasserande stannar till och tittar nyfiket och vissa kommer fram för att ställa frågor. Soldaterna slår en ring runt Sveriges Radio P4 Skaraborgs lokaler och upprättar inpasseringskontroller. Det är beredskapskontroll på Skaraborgs regemente och en av uppgifterna är att skydda viktiga nationella intressen.

Beredskapskontroll P 4 Skövde
Beredskapskontroll P 4 Skövde
Personalen rullar in mot Sveriges Radio P4 Skaraborg Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll P 4 Skövde
Anders Svensson, chef på platsen, ger order om hur uppgiften ska lösas Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll P 4 Skövde
Lokalradion passade på att intervjua Anders Svensson utanför deras lokaler Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten
Beredskapskontroll P 4 Skövde
Ett stridsfordon 90 utanför lokalradion Foto: Joakim Elovsson/Försvarsmakten

Anders Svensson är chef för den grupp soldater som under övningen fått uppdraget att bevaka lokalradions lokaler. Förutom att bevaka ska de också förhindra sabotage eller att någon försöker störa sändningarna.

– Det är mycket nyttigt för oss att öva i en civil miljö när möjligheten finns. Om vi tittar oss omkring så ser vi parkerade bilar, folk som rör sig över hela området och här måste vi lära oss att agera på rätt sätt med våra fordon. Vi drar en massa lärdomar hela tiden så dessa tillämpade övningar i rätt miljöer är viktiga, säger Anders.

Detta är andra dagen av Skaraborgs regementes beredskapskontroll. Under första dagen så larmades, i stort sett, all personal på regementet om att beredskapen höjts och att alla skulle inställa sig på jobbet så fort som möjligt. Under dagen så förvärrades det fiktiva scenariot och det kunde konstateras att Gotland utsatts för ett väpnat angrepp. Regementet började då en allmän mobilisering och som praktisk uppgift fick ett av kompanierna order om att bevaka och skydda lokalradion.

– Att vi övar på det här sättet handlar om att öka vår förmåga att skydda vitala delar av samhället i händelse av krig eller kris. För att kunna lösa vår uppgift om det blir på riktigt så måste vi givetvis öva det så realistiskt som möjligt, säger Fredrik Toft.

Fredrik är officer vid planeringsavdelningen på regementet och övningsledare under beredskapskontrollen. Precis som Anders betonar han vikten av att kunna öva i det civila samhället.

– När vi övar på det här sättet måste vi samtidigt säkerställa oss om att vi stör den dagliga verksamheten för de som vi övar nära så lite som möjligt. Vi har träffat kanalchefen på stationen och förklarat vad vi ville göra och varför. Inga av de önskemål vi hade var några problem, säger Fredrik.

För att skydda radion så stoppas såväl personal som gäster på vägen in i lokalerna. De måste då kunna uppvisa giltig legitimation som visar att de arbetar på radion eller att de har ett ärende på stationen. För att testa inpasseringskontrollen så finns det också figuranter med i övningen. Dessa har som uppgift att på olika sätt testa personalen på plats. Det kan handla om att spela alla möjliga personer. Från den som har glömt sin legitimation men faktiskt jobbar på platsen till de som har ett helt annat uppsåt som sabotage eller vill störa.