Chefen P 4 har ordet

Överste Bengt Alexandersson är chef för Skaraborgs regemente sedan 1 april 2017. Han har sina rötter i Skövde och på P 4 där han ryckte in som värnpliktig och har sedan dess hunnit vara stridsvagnsplutonchef, kompanichef, bataljonchef och brigadchef på regementet.

Chefen Skaraborgs regemente, överste Bengt Alexandersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Senast kommer överste Alexandersson från Högkvarteret där han har arbetat med Försvarsmaktens ledningsutredning. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som militärt sakkunnig på försvarsdepartementet, varit chef för styrkan i Afghanistan och varit både arméattaché i USA samt försvarsattaché i Kanada.

Chefen P 4:s brev:

"Regementskamrater!
I mitten på november lämnade Försvarsmakten sitt underlag till regeringen med råd inför försvarsbeslut 2020. I underlaget redovisar Försvarsmakten sina förslag till prioriteringar, utgående från Försvarsberedningens rapport, för att utveckla Sveriges militära förmåga. För arméns del innebär det bland annat utökad numerär och satsning på verksamhet på garnisoner där det idag bedrivs verksamhet, som Bodens, Skövdes och Revinges garnison..." 

Hela Chefen P 4:s brev.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 750
Så har vi räknat