Chefen P 4 har ordet

Överste Bengt Alexandersson är chef för Skaraborgs regemente sedan 1 april 2017. Han har sina rötter i Skövde och på P 4 där han ryckte in som värnpliktig och har sedan dess hunnit vara stridsvagnsplutonchef, kompanichef, bataljonchef och brigadchef på regementet.

Chefen Skaraborgs regemente, överste Bengt Alexandersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Senast kommer överste Alexandersson från Högkvarteret där han har arbetat med Försvarsmaktens ledningsutredning. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som militärt sakkunnig på försvarsdepartementet, varit chef för styrkan i Afghanistan och varit både arméattaché i USA samt försvarsattaché i Kanada.

Chefen P 4:s brev:

”Regementskamrater! Vi kan snart lägga ännu ett år till handlingarna. Ett år där vi övat våra krigs- och hemvärnsförband under både Våreld och Aurora och andra övningar, brigadutvecklingen har tagit ytterligare steg framåt, militärregionen har fortsatt totalförsvarsarbetet och våra skjutfält och "försvarshälsor" har levererat många timmar med stöd till verksamheten. Vårt regemente är en viktig och synbar pusselbit i det svenska försvaret. Vi bidrar till ÖB:s vision "Ett starkare försvar, möter varje hot, klarar varje utmaning".”

Läs hela chefen P 4:s brev här.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat