Chefen P 4 har ordet

Överste Bengt Alexandersson är chef för Skaraborgs regemente sedan 1 april 2017. Han har sina rötter i Skövde och på P 4 där han ryckte in som värnpliktig och har sedan dess hunnit vara stridsvagnsplutonchef, kompanichef, bataljonchef och brigadchef på regementet.

Chefen Skaraborgs regemente, överste Bengt Alexandersson Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Senast kommer överste Alexandersson från Högkvarteret där han har arbetat med Försvarsmaktens ledningsutredning. Innan dess har han bland annat tjänstgjort som militärt sakkunnig på försvarsdepartementet, varit chef för styrkan i Afghanistan och varit både arméattaché i USA samt försvarsattaché i Kanada.

Chefen P 4:s brev:

Regementskamrater!
Med fokus på vad som händer på vårt förband och vad vi tror om framtiden genomförde vi nyligen P 4 personaldagar. Jag inledde då med den bild av omvärldsläget som är grunden till de politiska beslut som leder till vårt förändringsarbete mot ett starkare försvar av Sverige. Det är både omvärldsläget i stort och vårt närområde som kännetecknas av instabilitet. För att möta detta är det viktigt med trovärdig militär förmåga. ”Vi försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer”

Hela Chefen P 4:s brev.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat