42:a pansarbataljonen

42:a pansarbataljonen är ett av Skaraborgs regementes krigsförband. Bataljonen kan verka verka inom alla konfliktnivåer, både i och utanför Sverige, och upprätthåller dagligen en hög beredskap.

42a pansarbataljonen
42a pansarbataljonen
42a pansarbataljonen Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten

Pansarbataljonens huvudsakliga uppgift i fred är att snabbt kunna skydda Sveriges intressen och lämna stöd till samhället. I händelse av ofred ska bataljonen kunna möta och nedkämpa en fientlig angripare. Bataljonen är skräddarsydd för anfallsstrid där stridsvagn 122 och stridsfordon 90 utgör kärnan. Dessa understödjs av såväl 12 cm granatkastare som luftvärnskanonvagnar och spaningsförband. För att bataljonen ska kunna lyckas med sina uppgifter ingår även lednings och logistikförband.

Pansarbataljonens höga förmåga upprätthålls under realistiska och utmanande övningsförhållanden på övnings- och skjutfält, i moderna simulatorer samt vid nationella och internationella övningar.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat