Verksamhet på Gotland

Förutom de enheter som tillhör Gotlands regemente finns även andra förband permanent på Gotland.

Soldater ur Arméns jägarbataljon övar klättring på Gotland 2017
I drygt nio veckor har en pluton ur Arméns jägarbataljon från Arvidsjaur funnits på plats på Gotland för att tillsammans med enheter från Luftvärnsregementet, LV 6, visa närvaro på Gotland i väntan på att det permanenta förbandet stridsgrupp Gotland är redo att ta över uppgiften.
Soldater ur Arméns jägarbataljon övar klättring på Gotland 2017
I drygt nio veckor har en pluton ur Arméns jägarbataljon från Arvidsjaur funnits på plats på Gotland för att tillsammans med enheter från Luftvärnsregementet, LV 6, visa närvaro på Gotland i väntan på att det permanenta förbandet stridsgrupp Gotland är redo att ta över uppgiften.
Foto: Johan Althén/Försvarsmakten

Militärregion Gotland

Gotland hör formellt till Militärregion mitt (som förutom Gotland även omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län) men fungerar i praktiken som en självständig militärregion. Regementsstaben fungerar även som MR-stab och har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom det geografiska området. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

181:a pansarbataljonen

Den 1 januari 2020 blev 18:e stridsgruppen en del av Gotlands regemente P 18 och fick namnet 181:a pansarbataljonen. Den består av ett mekaniserat kompani och ett trosskompani med mestadels heltidsanställda soldater och ett stridsvagnskompani där de flesta tjänstgör tidvis. Under uppbyggnadsperioden tillhörde stridsgruppen Skaraborgs regemente, P 4.

I slutet av 2019 kommer det fulla ansvaret för 18:e stridsgruppen att överlämnas till Gotlands regemente från Skaraborgs regemente (P 4). Efter den organisatoriska flytten kommer stödet från P 4 fortsättningsvis att vara avgörande i försörjning och utbildning av stridsgruppen.

Gotlandsbataljonen

Gotlandsbataljonens, även kallad 32:a hemvärnsbataljonen, område omfattar Gotland. Majoriteten av all personal i förbandet är hemmahörande på ön. Bataljonen har uppgifter både på land och i skärgård. Bataljonen tillhör Gotlands regemente, P 18.

Gotlandsgruppen

Utbildningsgrupp Gotland har som uppgift att stödja hemvärnsförband på Gotland med resurser för utbildning och administration. De stödjer också de frivilliga försvarsorganisationerna. Personalen i utbildningsgruppen är fast anställd personal och tillhör P 18.

F 17 Gotland

Flygvapnet har sedan slutet av 1950-talet varit verksamt på Gotland. Från 2002 har basen tillhört Blekinge flygflottilj, F 17, med benämningen F 17 Gotland. Där finns personal för bland annat flygunderhåll, sambands- och informationstjänst samt brand och räddningsresurser.

Marinbasen

Sjöinformationskompaniet har till uppgift att leverera en sjölägesbild samt stödja marina förband som befinner sig på Gotland. Sjöinformationscentralen i Visby är också en samlingspunkt för samverkan mellan myndigheter på Gotland. Personalen som bemannar centralen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö men är stationerad i Visby.

Service och underhåll

Försvarsmaktens logistik (FMLOG) har kontinuerligt haft en servicepunkt på Gotland med fast bemanning som bland annat servar förband med godshantering, övningsmateriel och kläder. Verksamheten tillhör numera P 18. Även Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, finns på Gotland för service och underhåll av olika kommunikations- och informationssystem. Verkstadsverksamheten tillhör Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS.

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 370
Så har vi räknat