Verksamhet på Gotland

Förutom de enheter som tillhör Gotlands regemente finns även andra förband permanent på Gotland.

Soldater ur Arméns jägarbataljon övar klättring på Gotland 2017
I drygt nio veckor har en pluton ur Arméns jägarbataljon från Arvidsjaur funnits på plats på Gotland för att tillsammans med enheter från Luftvärnsregementet, LV 6, visa närvaro på Gotland i väntan på att det permanenta förbandet stridsgrupp Gotland är redo att ta över uppgiften.
Soldater ur Arméns jägarbataljon övar klättring på Gotland 2017
I drygt nio veckor har en pluton ur Arméns jägarbataljon från Arvidsjaur funnits på plats på Gotland för att tillsammans med enheter från Luftvärnsregementet, LV 6, visa närvaro på Gotland i väntan på att det permanenta förbandet stridsgrupp Gotland är redo att ta över uppgiften.
Foto: Johan Althén/Försvarsmakten

Militärregion Gotland

Gotland hör formellt till Militärregion mitt (som förutom Gotland även omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län) men fungerar i praktiken som en självständig militärregion. Regementsstaben fungerar även som MR-stab och har det övergripandet ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom det geografiska området. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder staben även insatser, bland annat vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

F 17 Gotland

Flygvapnet har sedan slutet av 1950-talet varit verksamt på Gotland. Från 2002 har basen tillhört Blekinge flygflottilj, F 17, med benämningen F 17 Gotland. Där finns personal för bland annat flygunderhåll, sambands- och informationstjänst samt brand och räddningsresurser.

Marinstaben

Sjöinformationscentralen i Visby har till uppgift att leverera en sjölägesbild samt stödja marina förband som befinner sig på Gotland. Personalen som bemannar centralen tillhör sjöinformationsplutonen på Muskö men är stationerad i Visby.

Service och underhåll

Verkstadsverksamheten tillhör Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. Den nya markverkstaden i Visby ligger på regementsområdet på Tofta skjutfält och har på kort tid flerdubblat verksamheten och antalet anställda.

Även Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, finns på Gotland för service och underhåll av olika kommunikations- och informationssystem. 

Gotlands regemente - P 18
Fakta Gotlands regemente - P 18
  • Förkortning: P 18
  • Ort: Visby
  • Personal: 370
Så har vi räknat