Regionens stab finns i Skövde och överste Peter Hederstedt är chef för Västra militärregionen.

Staben leder insatser vid exempelvis större olyckor eller i krig.

Den regionala stabens huvudsakliga uppgift är att:

  • Samverka med regionala och lokala aktörer, såsom länsstyrelser, kommuner och landsting
  • Leda säkerhets- och underrättelsetjänst inom regionen
  • Leda underställda hemvärns- och insatsförband
  • Genomföra regional försvarsplanering och stödja högre chef med försvarsplanering
  • Stödja operativ och taktisk chef som löser uppgift inom regionen

I regionen hittar du enheterna:

 Inom regionen finns även lokal representation av förbanden:

 

Fakta Västra militärregionen
  • Förkortning: MR V
  • Ort: Skövde
  • Personal: 150
Så har vi räknat