Tungtransportkompaniet

1:a Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs och deras huvudsakliga uppgift är att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare än vad som vanligtvis transporteras på väg, exempelvis stridsvagn 122 och stridsfordon 90.

Operativ transport under Våreld 2017. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Foto: Martin Gustavsson/Försvarsmakten

1:a Tungtransportkompaniet genomför transporter både nationellt och internationellt, där de verkar som stöd till enheter som ingår i insatser där Sverige deltar. Kompaniet har en hög förmåga att agera självgående och uppdragen är oftast komplexa, de måste bland annat ta hänsyn till fordonens storlek, civil trafik, väglag, väder och vägarbeten.

Kompaniledning och stab-/trossplutonen finns vid Skaraborgs regemente tillsammans med en tung transportpluton och en lätt transporttropp. På Norrbottens regemente, I19, i Boden finns ytterligare en tung transportpluton. I dagsläget används Scania T144 med maskintrailer och ett antal lätta transportfordon bestående av Scania P124 med 25-tons maskinsläp.

Sedan sommaren 2011 är kompaniet operativt med kontinuerligt tjänstgörande soldater, men det finns också ett antal tidvis tjänstgörande soldater som arbetar inom stab-/trossplutonen och tungtransportplutonerna.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat