Tungtransportkompaniet

1:a Tungtransportkompaniet är Försvarsmaktens resurs för att transportera fordon och materiel som är tyngre och bredare än vad som normalt transporteras på väg, företrädesvis Stridsvagn 122 och Stridsfordon 90.

Operativ transport med 1:a TTP under Våreld 2017
Operativ transport med 1:a TTP under Våreld 2017
Operativ transport under Våreld 2017. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Tungt transportkompani
Foto: Martin Gustavsson/Försvarsmakten

1:a Tungtransportkompaniet genomför transporter både nationellt och internationellt. Kompaniet har en hög förmåga att uppträda självständigt och uppdragen är oftast komplexa, bland annat på grund av fordonens storlek och transporternas distanser.

Vid Skaraborgs regemente, P 4, finns kompaniledning, stab-/trosspluton samt en tung transportpluton. Vid Norrbottens regemente, I 19, finns ytterligare en tung transportpluton. I dagsläget används Dragbil 23 6x6 MAN samt Dragbil 23T med Stridsvagnstransportpåhängsvagn 796 och ett antal lätta transportfordon bestående av Scania P124 med Stridsfordonstransportsläpvagn 25 ton.

Sedan sommaren 2011 är kompaniet operativt med kontinuerligt tjänstgörande soldater (GSS/K) och tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T).

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat