P 4 i sociala medier

Skaraborgs regemente, P 4 i sociala medier. Förutom här på vår webbplats, forsvarsmakten.se/p4, kan du träffa oss via andra digitala medier. Där kan intresserade, anställda och anhöriga hitta information, mötas och diskutera, delta och bidra, få reda på aktuella evenemang och mycket annat.

Några av de sociala medier P 4 finns på. Foto: P 4

Instagram - följ våra medarbetare på Instagram

 • Är du nyfiken på vad en tornmekaniker gör, hur det är att arbeta som specialistofficer eller hur vardagen för en skyttesoldat ser ut? Följ oss på Instagram och se hur många olika yrken som finns hos oss och få en inblick i hur vardagen ser ut för många av dem. Instagram.com/skaraborgsregemente

Facebook - följ regementet och våra kompanier på Facebook

 • Skaraborgs regemente, P 4 – vi berättar om verksamheten, diskuterar aktuella frågor och svarar på dina funderingar.
 • Lifkompaniet - P4/1 som det så länge hette består nu av två kompanier 420.e och 410.e. Vi använder fortfarande det anrika namnet lifkompaniet för att beskriva dessa två kompanier. Uppgiften att utbilda ett lednings och understödskompani är dock densamma.
 • Skåningskompani - På P4/2 utbildas och tränas pansarskyttekompanier! På denna sidan berättar de om sin verksamhet.
 • Wartofta kompani - Wartofta Stridsvagnskompani är samlingsnamnet för 1. och 2. Stridsvagnskompanierna där de utbildar och tränar två stridsvagnskompanier.
 • Wilska kompani -   Välkommen till Wilska kompani. En del utav 42:a mekaniserade bataljonen, Skaraborgs Regemente. Wilska kompani är ett mekaniserat skyttekompani som verkar både nationellt och internationellt.
 • Södra Wadsbo kompani - P4/5 - Södra Wadsbo kompani är samlingsnamnet för Trosskompanierna på P4. Den här sidan är till för att visa och informera om deras verklighet!
 • Norra Wadsbo - Norra Wadsbo kompani, eller 1.tungtransportkompaniet som det också kallas, är ett fristående kompani som lyder direkt under Armétaktiska staben. Kompaniledning, stab-/trosspluton och en tungtransportpluton har sin bas vid Skaraborgs regemente/P4 Skövde och på Norrbottens regemente/I19 Boden finns ytterligare en tungtransportpluton.
 • P 4Grenadjärkompaniet - P4 Grenadjärkompaniets 412. & 421. mekaniserade skyttekompanier.
 • 42.mekaniserade bataljonen - Välkommen till 42.Mekbat på Facebook. Här finns information som rör hela bataljonen.

Blogg

 • Stridsvagnsbloggen - På Stridsvagnsbloggen får du följa Wartofta stridsvagnskompani och deras umbäranden på Skaraborgs regemente P 4 i Skövde.
 • Armébloggen - en blogg för hela armén där vi på P 4 gör inlägg ibland.

Twitter

 • Skaraborgs regemente - regementets officiella twitterkonto
 • Skånings kompani - Skånings kompani, Skaraborgs regemente ansvarar för att bemanna, utbilda och vidmakthålla 423.komp och 411.komp. Båda mekskyttekomp med strf9040.
 • Wartofta kompani - Wartofta Stridsvagnskompani består av 1. & 2.Strvkomp där de tränar både kontinuerligt och deltidstjänstgörande soldater. Här berättar de om sin verksamhet.
 • Grenadjärkompaniet - Grenadjärkompaniet tillhör Skaraborgs Regemente och har två deltidskompanier, 412:e och 421:a. Kompanierna kämpar, glädjs och vinner under samma fana!

Tänk på att inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter, via våra sociala medier. Vi rekommenderar vanlig e-post, telefon eller brev för sådana ärenden. Inlägg som innehåller personuppgifter som kränker enskildas personliga integritet får inte läggas upp på någon av dessa kanaler. Om så skulle ske tas inläggen bort.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
 • Förkortning: P 4
 • Ort: Skövde
 • Yrkesofficerare: 371
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
 • Civilanställda: 129
 • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat