4:e brigadstaben

4:e brigadstaben är ett krigsförband på Skaraborgs regemente. Stabens uppgift är att leda fjärde mekaniserade brigaden. Brigaden är sammansatt av manöverbataljoner understödda av artilleri-, luftvärns- och ingenjörsbataljoner, ett brigadspaningskompani samt förband för understöd med underrättelser, logistik och ledning/samband.

Wartofta stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente, P 4 gör sig redo för strid under övning Våreld 19.
Wartofta stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente, P 4 gör sig redo för strid under övning Våreld 19.
Foto: Försvarsmakten

Chefen för Skaraborgs regemente är produktionsansvarig för brigadstaben som är grupperad i Skövde.

Chef 4:e brigaden:
Överste Michel Carlén

Stabschef 4:e brigadstaben:
Överstelöjtnant Tobias Hagstedt

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat