41:a pansarbataljonen

41:a pansarbataljonens är ett av Skaraborg regementes krigsförband. Bataljonen är utrustad bland annat med stridsfordon 90 och har en förmåga att kunna verka inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige

Foto: Försvarsmakten

Pansarbataljonen är helt uppsatt av yrkesofficerare, reservofficerare samt deltidssoldater inom en mängd olika funktioner som bland annat besättningar till stridsfordon 90, stridsvagn 122, lastbilar samt soldater inom skyttetjänst, spaning, ledning och pionjärer. Dessutom tillkommer tidvis tjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

Pansarbataljonens huvudsakliga uppgift i fred är att snabbt kunna skydda Sveriges intressen och lämna stöd till samhället. I händelse av ofred kan bataljonen lösa sina stridsuppgifter och möta och nedkämpa en fientlig angripare. Bataljonens höga förmåga upprätthålls under realistiska och utmanande övningsförhållanden på övnings- och skjutfält samt i moderna simulatorer.

 

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat