Sveriges mål med Immediate Response 24 är att träna vår förmåga att genomföra värdlandsstöd. Det vill säga att ta emot militärt stöd, i detta fall i form av förband från USA, och facilitera deras förflyttning genom Norrbotten till Finland där de ska delta i övningen Northern Forest, tillsammans med soldater från Finland och Norge.

Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten
Foto: Jens Åkerlund/Försvarsmakten

Verksamheten är en del av Natos stora övningsserie Steadfast Defender och är viktig för Sverige som allierad i Nato.

Steadfast Defender pågår från mitten av januari till juni och är den största Natoövningsserien på decennier. Den har planerats i flera år och genomförs för att tydligt visa upp alliansens förmåga att avskräcka motståndare och demonstrera Natos förmåga att förstärka Europa. Det övas genom att flytta trupper över Atlanten från Nordamerika till Europa.

Under Immediate Response kommer de amerikanska förbanden, under ledning av svenska Försvarsmakten, att förflytta sig från gränsen mot Norge genom Norrbotten till Boden. Därefter går färden vidare till Finland via Haparanda och Pello. Transporterna pågår under en dryg vecka i början av maj.

Försvarsmakten, berörda myndigheter och kommuner samverkar inför och i samband med transporterna för att verksamheten ska få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.