Regionens stab finns i Boden. Överste Lars Karlsson är chef för Norra militärregionen.

Staben leder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand och Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner: Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Medelpadsbataljonen och Fältjägarbataljonen.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat