Regionens stab finns i Boden. Överste Lars Karlsson är chef för Norra militärregionen.

Staben leder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand och Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner: Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Medelpadsbataljonen och Fältjägarbataljonen.

Utbildningsgrupper

Norra militärregionen ansvarar sedan den 1 januari 2013 för att leda bevakning- och skyddsuppgifter, genomföra civil och militär samverkan samt ge stöd till samhället.

Sedan år 2020 ingår även utbildningsgrupperna i Norra militärregionens organisation. I och med detta även ansvaret för värnpliktsutbildningen vid grupperna samt utbildningen av personalen vid hemvärnsbataljonerna i regionen.

Utbildningen vid hemvärnsbataljonerna och stödet till frivilligorganisationerna sker från utbildningsgrupperna som finns i Kiruna, Boden, Umeå, Härnösand och Östersund.

Utbildningsgruppernas huvuduppgifter är att utbilda hemvärnsförbanden och stödja de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet.

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat