Regionens stab finns i Boden. Överste Ulf Siverstedt är chef för Norra militärregionen.

Staben leder utbildningsgrupperna och hemvärnsförbanden i norra Sverige.

En av militärregionens viktigaste uppgifter är att stödja samhällets krisberedskap vid händelser i fred, kris och krig samt genomföra militär och civil samverkan.

I militärregionen finns följande utbildningsgrupper: Lapplandsjägargruppen i Kiruna och Grubbnäsudden, Norrbottensgruppen i Boden, Västerbottensgruppen i Umeå, Västernorrlandsgruppen i Härnösand och Fältjägargruppen i Östersund.

Det finns ett antal hemvärnsbataljoner: Lapplandsjägarbataljonen, Gränsjägarbataljonen, Norrbottensbataljonen, Västerbottensbataljonen, Ångermanlandsbataljonen, Medelpadsbataljonen och Fältjägarbataljonen.

Notiser Från Norra militärregionen

Skjutolycka vid Dagsådalens skjutfält i Östersund
22 juni202115:53

En medarbetare vid Fältjägargruppen i Östersund träffades i vaden i dag i samband med en skjutövning vid Dagsådalens skjutfält.

Olyckan inträffade klockan 12.05 och medarbetaren har transporterats till sjukhuset i Östersund. Skadan är inte livshotande.

Medarbetaren mår bra under omständigheterna enligt egen uppgift.

Anhöriga är underrättade. Medarbetaren och anhöriga får nu stöd av Försvarsmakten. 

Polis har varit på plats för en bedömning av vad som hänt. 

Försvarsmakten kommer att påbörja en egen utredningen kring händelsen.


Kontakt:

Mikael Wassdahl, överstelöjtnant och chef för Fältjägargruppen, 073 366 36 94

Fakta Norra militärregionen
  • Förkortning: MR N
  • Ort: Boden
  • Personal: 150
Så har vi räknat