Scenario och målsättningar

Scenariot för Northern Wind är att Sverige ska försvara sig mot en fiktiv angripare som anfaller norra Sverige. Den svenska styrkan leds av tredje brigaden, som under övningen är förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp. Armétaktisk stab utgör högre chef.

Stridsfordon 90 ur norska armén.
Stridsfordon 90 ur norska armén.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Motståndaren består av den norska Brigad nord, förstärkt med en bataljon från amerikanska marinkåren och ett kompani från brittiska marinkåren.

Övningen har ett multinationellt högkonfliktsscenario i en utmanande miljö som ställer höga krav på förbanden.

Övergripande målsättningar:

  • Öka förmågan att leda brigad.
  • Öka förmågan att leda våra bataljoner och övriga deltagande förband.
  • Öka vinterförmågan hos våra förband.
  • Öka vår förmåga att leda och samordna understöd av flygstridskrafter till tid och rum med specifika syften.
  • Öka vår förmåga i de understödjande funktionerna såsom, logistik, ledning, underrättelser och indirekt eld.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se