Deltagande förband

Totalt deltar cirka 10 000 personer i Northern Wind, av dessa kommer cirka 7 000 från våra utländska samarbetspartners: Finland, Norge, USA och Storbritannien.

Svenska och finska soldater under vinterövning i Norge.
Svenska och finska soldater under vinterövning i Norge.
Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Svenska förband som deltar är: Norrbottens regemente, Artilleriregementet, Ledningsregementet, Trängregementet, Livregementets husarer, Skaraborgs regemente, Försvarsmaktens tekniska skola, Markstridsskolan, Livgardet, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband och Försvarsmaktens logistik.

Under Northern Wind genomför 192:a mekaniserade bataljonen från Norrbottens regemente sin krigsförbandsövning och utgör det största svenska bidraget med närmare 800 soldater och officerare.

Parallellt med arméövningen Northern Wind genomförs Flygvapenövning 2019 i norra Sverige.

Arméövning 2019

Arméövning 2019 - Northern Wind genomförs i östra Norrbotten i mars 2019.

Huvuddelen av övningen, det så kallade förbandsskedet, pågår 18-27 mars. Förbandsskedet föregås av förberedelser och transporter till övningsområdet.

Under förberedelserna genomför de deltagande förbanden vinterutbildning, sambandsövning och brigadunderstödsövning. Efter den 27 mars sker avveckling, vård och återtransport.

Övningen har cirka 10 000 deltagare från Sverige, Finland, Norge, Storbritannien och USA.

Kontakt: info-i19@mil.se