Utökat militärt skyddsobjekt

Under perioden 16 maj till 5 juni utökas det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till F 21, enligt kartan nedan. Inom skyddsobjektet råder tillträdesförbud för allmänheten.

Området kommer att markeras med skyltar/avspärrningsband.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till cykelväg Bergnäsets industriområde - Kallax.

Utökat militärt skyddsobjekt

Vi ber om överseende för eventuella störningar som beslutet kan innebära. Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.