Mediadag

Torsdag den 23 maj inbjuds media till Norrbottens flygflottilj i Luleå för att följa Arctic Challenge Exercise 2019.

Mediadag Arctic Challenge Exercise. Arkivbild från 2015.
Arctic Challenge Exercise, ACE, ett nordiskt samarbete (Sverige/Finland/Norge) inom ramen för cross border training som möjliggör högkvalitativa och kostnadseffektiva storskalig flygövning som ökar interoperabilitet och insatsförmåga - både nationellt och internationellt.
Stort medialt intresse för övningen 2015. (Arkivbild) Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Begränsat antal platser med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen.

Anmälan/Ackreditering

Anmälan skickas till info-f21@mil.se senast 19 maj.

Av anmälan ska framgå

  • Personnummer
  • Fullständigt namn
  • Vilket media du representerar
  • Kopia på press-id
  • Frilansande journalister, bifoga även kopia på uppdrag från ansvarig utgivare eller motsvarande

Mediadag Bodö

Mediadag ACE 19 genomförs torsdag 23 maj. För frågor och ackreditering media.ace19@gmail.com

Mediadag Rovaniemi

Mediadag ACE 19 genomförs måndag 27 maj. För frågor och ackreditering ilmavoimat@mil.fi