Utökat militärt skyddsobjekt

Under perioden 7 till 24 juni utökas det befintliga skyddsobjektets område (mörka området på kartan) i anslutning till F 21, enligt kartan nedan. Området kommer att markeras med skyltar/avspärrningsband. Inom skyddsobjektet råder tillträdesförbud för allmänheten.

Om ni har behov av att passera igenom det utökade skyddsobjektet för att ta er till och från Lulnäset/Lulnäsudden kan det innebära att ni måste uppge namn, födelsedatum och hemvist alternativt visa legitimation enligt Skyddslagen 10§ när ni ska passera.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till cykelväg Bergnäsets industri-område – Kallax. 

Utökat militärt skyddsobjekt

Vi ber om överseende för eventuella störningar som övningen kan innebära. Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.