Lite mat, lite vatten, lite sömn.

Livet som officer är inte alltid enkelt. Man kan under en helt vanlig vecka på jobbet få vara både blöt, trött och hungrig, utan tak över huvudet och ha rejält utmanande arbetsuppgifter att lösa. Det är något som kadetterna vid specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan nu har fått lära sig lite mer om. Under en vecka har de fått testa sin ledarskapsförmåga ute i fält under övningen Strapatsen.

Per Engzén, ledarskapslärare vid Markstridsskolan.
Per Engzén, ledarskapslärare vid Markstridsskolan. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

—  Under en sådan här övning sätter vi kadetterna i situationer där de får lära sig hantera olika personligheter, säger Per Engzén som är ledarskapslärare vid Markstridsskolan. Det tar olika hårt på olika personer att vara utan mat och sömn och som chef måste man kunna tolka och ta hänsyn till olika individers behov och förutsättningar och samtidigt kunna lösa sina uppgifter.

Svängigt humör och vikten av kontroll

Under övningen får kadetterna turas om att vara chefer för sina grupper. Syftet är att alla ska ha fått pröva på hur det är att under hunger och trötthet behöva fatta snabba beslut, hålla koll på sina kollegors välbefinnande och möta de krav som ställs på dem.

—  Överlag är vi väldigt nöjda med hur övningen utvecklat sig. Det finns alltid saker att förbättra, men det är just därför vi övar, säger Per Engzén. Man kan märka att det ibland är lite svårt att vara så pass kontrollerande som man behöver vara när man befinner sig i chefspositionen. Man måste ligga på sina kollegor om vätska och kräva noggrannhet och precision även om tröttheten är överväldigande. Humöret blir svängigt och det är lätt att man vill ta genvägar, och det måste den som är chef ha koll på.

Reflektion och insikt

Övningen är en del av en examinerande uppgift inom just ledarskap, där kadetterna först genomför det prövande momentet ute i skogen och därefter skriver ner sina reflektioner och insikter utifrån de upplevelser som man har haft under övningen.

—  Det hela går ut på att man ska uppleva sig själv och andra i situationer utöver det vanliga. Sedan ska man visa på förmåga att dels hantera det där och då, men också på förmågan att i efterhand kunna reflektera över sin egen och andras insats när övningen är slut, berättar Per Engzén.

Kadetterna går nu sin första termin av tre på specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan, och många ytterligare utmaningar väntar innan de kan erhålla den efterlängtade examen och titulera sig specialistofficer. Men övning Strapatsen är slut. För den här gången.