Markstridsskolan bedriver utbildning på flera olika nivåer inom armén, bland annat den grundläggande specialistofficersutbildningen, samt nivå- och kompetenshöjande utbildning för taktiska officerare. Dessutom bedriver skolan yrkes- och befattningskurser.

Specialistofficersutbildning med inriktning markstrid

Den 18 månader långa specialistofficersutbildningen genomförs på Kvarn, strax utanför Motala i Östergötland. Här finns alla förutsättningar som behövs för att bedriva högkvalitativ militär utbildning tack vare närheten till skjutfält, övningsområden och träningsanläggningar. Lärarna består av erfarna officerare med bred erfarenhet från olika områden inom armén. Markstridsskolan har även den anpassade specialistofficersutbildningen för dig som redan arbetat som soldat i Försvarsmakten ett antal år, och som nu vill ta klivet vidare i karriären. Du kan läsa mer om specialistofficersprogrammet på jobb.forsvarsmakten.se

Verksamhetsförlagd utbildning Officersprogrammet

Som en del av den treåriga utbildningen mot taktisk officer som genomförs på Militärhögskolan Karlberg ingår en period av verksamhetsförlagd utbildning. Detta innebär att kadetterna lämnar Stockholm och istället genomför utbildning på någon av de funktionsskolor som finns runt om i landet. Detta görs för att få en fördjupad kunskap inom det område som man valt att inrikta sig mot. Markstridsskolan tar emot kadetter med inriktning mot markstrid. Du kan läsa mer om officersprogrammet på jobb.forsvarsmakten.se eller på Försvarshögskolans webbplats, fhs.se.

Kompetens- och nivåhöjande utbildning

Markstridsskolan ansvarar för många olika kortare utbildningar som fokuserar på att kompetensutveckla och vidareutbilda redan anställd personal. Exempelvis genomförs årligen en så kallad nivåhöjande utbildning där officerare utbildas inom markstridsområdet för att kunna kliva upp som chefer på högre nivå. Utöver detta genomförs också en rad yrkes- och befattningsutbildningar inom olika områden för att utveckla kompetens och förmåga hos chefer och ledare inom Försvarsmakten.

Markstridsskolans roll kan sammanfattas som att utbilda utbildare som sedan kan föra kunskapen vidare inom sina respektive funktioner och förband.