Markstridsskolan leder, samordnar och genomför utveckling av markstridsfunktionens krigsförband och dess förmågor. Detta involverar bland annat utveckling av vapensystem, metoder, reglementen, deltagande i studier och kvalitetssäkrade av erfarenheter från insatser.

Vi representerar soldater och officerare och deras behov kopplat till utveckling av nya och befintliga system, personlig utrustning, metoder, reglementen och handböcker inom markstridsarenan. Dels så arbetar Utvecklingsenheten med att realisera fattade beslut på bästa sätt, men också med att skapa så goda förutsättningar som möjligt att möta framtida behov och krav. Detta görs tillsammans med Försvarsmaktens högkvarter och genom ett tätt samarbete med försvarsindustri och Försvarets materielverk.