Säkerheten framför allt

FMLOG:s enhet Operativa ledningstekniska bataljonen, Op Ledtekbat, har varit i Mali och byggt upp delar av elsystemet på den svenska campen. Det är lätt att ta tillgången till el för givet men bakom de två hålen i väggen, ligger många arbetstimmar.

För att skydda kablarna grävs de ner. Allt för att skapa en så hållbar installation som möjligt. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten
Elverken lyfts på plats på Camp Nobel. Foto: Henrik Nyström/Försvarsmakten

Camp Nobel är de svenska soldaternas hem i den pågående insatsen i Mali. På campen finns sjukhus, ledningsplats, matsal, verkstad och boenden - och alla delar kräver elektricitet. Att bygga upp ett driftsäkert elsystem på en yta beståendes av sand, och där temperaturen kan stiga en bra bit över 50 grader, kräver kunskap. Några som har varit med och hjälpt till med elinstallationen på Camp Nobel är FMLOG:s enhet Operativa ledningstekniska bataljonen, Op Ledtekbat.

- Vi på Op Ledtekbat har arbetat med byggnation och drift av elsystem i flera olika insatsområden. Vi har bland annat varit med i Afghanistan, Kosovo, Liberia och Tchad, vilket har varit väldigt lärorikt. Och erfarenheterna från de tidigare insatserna är något vi har haft nytta av nere i Mali, säger Henrik Nyström chef för projektledningsavdelningen på Op Ledtekbat.

Höga krav på säkerhet

Att bygga upp ett elsystem som är säkert att använda för exempelvis sjukhuspersonal och kökspersonal kräver att man bygger upp allt på rätt sätt.

- Ingen skulle någonsin, acceptera att en svensk soldat omkom på grund av en elolycka i ett insatsområde. Och därför har vi krav på oss att bygga upp elinstallationerna utifrån svensk ellagstiftning. Vi har samma krav på oss i öknen som en elektriker har hemma i Sverige när han eller hon bygger el i en sommarstuga, vilket för mig är en självklarhet, säger Henrik och fortsätter:

- Det som har varit mest utmanande i Mali är att planera och bygga för det extra slitage som värmen och sanden bidrar till. Och den främsta faktorn till att vi har löst detta på bästa sätt är personalen på plats. Många har varit med tidigare och vet vad som funkar, vilket många gånger är avgörande för att lyckas, säger Henrik.

Campens hjärta

Beroende på hur man väljer att planera en camp kan elverken, som på många sätt är campens hjärta, placeras på olika ställen. Något man alltid eftersträvar är dock att placera dem så högt som möjligt för att undvika att de skadas vid kraftiga skyfall, vilket kan förekomma i Mali.

- Elverken som vi har idag är i mångt och mycket rena datorer. Och för att få en så bra drift som möjligt handlar det om att skydda elverken mot värmestrålning från solen. Blir det för varmt påverkas effekten vilket vi vill undvika. Men det är inte bara elverken som behöver skyddas, utan vi gräver även ner stora delar av kablarna. Allt för att minska slitaget från solen, säger Henrik.

På Camp Nobel har Op Ledtekbat även bidragit till att installera en del av fibernätet. I Mali hjälps alla enheter åt för att övriga delar av förbandet, så snabbt som möjligt, ska komma på plats - utan att tumma på säkerheten.