WEU PC – Bosnien

Staden Mostar var svårt härjad av kriget med frontlinjen mitt igenom staden. EU planerade 1993 att etablera en stödjande administration i Mostar men EU hade ingen egen fredsfrämjande kapacitet och begärde att Western European Union (WEU) skulle organisera en polisoperation för att stödja de lokala bosniska och kroatiska entiteterna att bilda en gemensam poliskår.

Sverige var inte medlem i WEU, men väl permanent observatör och 1995 inbjöds observatörsstater att delta. I oktober 1996 överlämnades operationen till de lokala myndigheterna.

Fakta

Western European Union Police Contingent in Mostar

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 19 poliser

Geografiskt område: Mostar i Bosnien

Högkvarter: Mostar

Mandat: EU och WEU

Etablerad: Juli 1994 till oktober 1996

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 182 (augusti 1995)

Omkomna: Okänt (ingen svensk)