WEU PC – Bosnien

Staden Mostar var svårt härjad av kriget med frontlinjen mitt igenom staden. EU planerade 1993 att etablera en stödjande administration i Mostar men EU hade ingen egen fredsfrämjande kapacitet och begärde att Western European Union (WEU) skulle organisera en polisoperation för att stödja de lokala bosniska och kroatiska entiteterna att bilda en gemensam poliskår.

Sverige var inte medlem i WEU, men väl permanent observatör och 1995 inbjöds observatörsstater att delta. I oktober 1996 överlämnades operationen till de lokala myndigheterna.